EUTogo Bananex


Bananex

EU Togo Banana Export - zastoupení pěstitelů a prodejců banánů z Toga v Evropě

standardy EU

produkty splňující pěstitelské i zdravotní standardy Evropské unie dle nařízení EK č.543/2011

pracovni sila

pěstitelé tak získají přístup na trh Evropské unie bez nutnosti zde oficiálně podnikatJak to funguje?


jeden banán

Přeprodáme banány z Toga odběratelům v Evropě.

dva banány

Přes náš prodejní kanál umožníme zemědělcům v Togu ekonomicky růst.

tři banány

Levné a zdravé banány pro Evropu, růst a rozvoj pro Togo.Togo

Togo

- Togo je země ležící v západní Africe. Má rozlohu přibližně 56 600 čtverečních kilometrů a od pobřeží Atlantského oceánu na jihu se rozprostírá směrem k vnitrozemí.

- Hraničí s Ghanou na západě, Burkina Faso na severu a Beninem na východě.

- Hlavním městem je Lomé. Togo má rozmanitou krajinu, která zahrnuje pobřežní roviny na jihu, hory v centrální části a savany na severu.

- Klima je převážně tropické, s obdobím sucha a dešťů.

- Hlavním jazykem je francouzština, ale používá se také několik domorodých jazyků.

- Hospodářství Toga je převážně založeno na zemědělství, kde se pěstuje káva, kakao, bavlna a maniok. Kromě toho má Togo také některé nerostné zdroje.

- Togo je republikou s prezidentským systémem vlády. Kultura Toga je bohatá a zahrnuje tradiční tance, hudbu a řemeslné práce.
Více informací o Togu je k nalezení na Wikipedii.

Produkce v Togu

Produkce banánů v Togu má svou významnou roli v zemědělském sektoru a ekonomice země. Banány jsou jedním z hlavních plodin pěstovaných pro místní spotřebu i pro export. Produkce banánů v Togu se zvýšila z 12 000 tun v roce 1973 na 24 358 tun v roce 2022 a rostla tak průměrným ročním tempem 1,48 %.

Rozsah produkce Togo produkuje banány v různých regionech země, s hlavními pěstitelskými oblastmi na jihu, kde je klima vhodné pro pěstování této plodiny. Pěstování banánů je často provozováno rodinnými farmami i komerčními podniky.

Odrůdy banánů V Togu se pěstují různé odrůdy banánů, včetně tradičních odrůd, jako jsou "Cavendish" a "Gros Michel", stejně jako místních odrůd, které jsou přizpůsobeny místnímu prostředí a chutí.

Využití produkce Banány produkované v Togu jsou využívány pro místní spotřebu, jako součást místní stravy, a také jsou exportovány do okolních zemí a do dalších regionů. Export banánů může přispívat k ekonomickému rozvoji země a k příjmům zahraničního obchodu.

Výzvy a příležitosti Produkce banánů v Togu čelí různým výzvám, včetně škůdců a nemocí, infrastrukturních omezení a konkurence na trhu. Nicméně, s odpovídající podporou a investicemi do zemědělství může produkce banánů přinést ekonomické příležitosti a přispět k potravinové bezpečnosti a živobytí obyvatel.

Produkce banánů hraje důležitou roli v zemědělském sektoru a ekonomice Toga a má potenciál pro další rozvoj a růst.

A tady vzniká prostor pro naší pomoc.

money


Save the Rhino International

rhino

Nosorožec černý (Diceros bicornis) patří mezi ohrožené druhy, jejichž existence je vážně ohrožena kvůli pytláctví a ztrátě přirozeného prostředí. Tento impozantní savec, který je jedním z nejcharakterističtějších zástupců africké fauny, si zaslouží naši pozornost a ochranu.

Popis nosorožce černého Nosorožci černí jsou relativně menší než jejich bílí příbuzní. Dosahují délky kolem 3-3,75 metru a váží obvykle mezi 800 až 1 400 kg. Jejich tmavá až šedá kůže je chrání před slunečním zářením a hmyzem. Nejvýraznějším znakem nosorožců jsou jejich dva rohy na nose, které jsou tvořeny keratinem. Tyto rohy jsou cílem pytláků, kteří je loví pro svou hodnotu na černém trhu.

Život nosorožce černého v Togu Jejich životní prostředí zahrnuje různé typy savan a husté keřovité oblasti. Tyto oblasti poskytují nosorožcům potravu a útočiště. V chráněných oblastech, jako je Národní park Fazao-Malfakassa, mohou najít ochranu před pytláky a dalšími nebezpečími.

Nynější stav nosorožce černého Nosorožci černí jsou kriticky ohroženým druhem. Kvůli nezákonnému lovu a ničení jejich přirozeného prostředí jejich populace dramaticky klesla. V Togu jsou pravděpodobně velmi vzácní. Celková populace nosorožců černých se odhaduje na pouhých několik tisíc jedinců, a jejich přežití je v ohrožení.

Nosorožci černí jsou symbolem africké divočiny, ale také upozorňují na důležitost ochrany ohrožených druhů a jejich habitatu. Organizace na ochranu přírody provádějí opatření na ochranu těchto vzácných zvířat, ale jejich budoucnost závisí na globálním úsilí o ochranu přírody a udržitelného rozvoje.


A proto 1% z každého uskutečněného obchodu věnujeme organizaci Save the Rhino International, která se zaměřuje na ochranu nosorožců po celém světě. Jejich práce zahrnuje podporu ochranných opatření, vzdělávací programy a spolupráci s místními komunitami.